Τα Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού Τομέα του Σύγχρονου ΣΕΚ Ηρακλείου.

Εργαστήρια Αυτοματισμού - PLC

Εργαστήρια Αυτοματισμού - PLC

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας ΣΕΚ Ηρακλείου

Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας ΣΕΚ Ηρακλείου

Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο

Υβριδικό Ηλεκτρο-Υδρογονο-κίνητο Αυτοκίνητο

Τα Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας (Electrical Laboratory) του Σύγχρονου ΣΕΚ Ηρακλείου είναι οργανωμένα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και με άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση - εξειδίκευση στον απαιτητικά εξελισσόμενο επαγγελματικό κλάδο του Ηλεκτρολόγου.

Πρωταρχικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει τις βέλτιστες εκπαιδευτικές συνθήκες αλλά και την τεχνολογική υποδομή για την διεξαγωγή των ασκήσεων του αναλυτικού προγράμματος που προβλέπονται από το υπουργείο παιδείας.

Παράλληλα το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και διαθέτει υποδομές που δημιουργήθηκαν τόσο μέσα από το κυνήγι χρηματοδοτήσεων μέσω Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και από την δημιουργική, ερευνητική διάθεση των υπεύθυνων καθηγητών που διατηρούν και εξελίσσουν τις τεχνολογικές, εκπαιδευτικές δυνατότητες των εργαστηρίων του ηλεκτρολογικού τομέα.

Το εργαστήριο παρέχει εργαστηριακή εκπαίδευση στους μαθητές των ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ ώστε να είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελμα του Hλεκτρολόγου με επιτυχία μέσα από την δυνατότητα για μελέτη των ασκήσεων σε σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο εργαστηριακό περιβάλλον που μπορεί να καλύψει τόσο σε γνωστικό βάθος όσο και σε ποικιλία ασκήσεων τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου.

Το εργαστήριο διαθέτει υποδομή και υποστηρίζει μια σειρά από εργαστηριακές δραστηριότητες παρέχοντας εγκαταστάσεις για:

Ένα Σχολείο Αυτοματισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, 2006

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Κινούμενου Ηλιακού Συλλέκτη

Image

Εκπαιδευτικό σύστημα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από το εργαστηρίο  ΑΠΕ του Σύγχρονου ΣΕΚ Ηρακλείου.

Σήμερα, για τη συλλογή σημαντικών ποσοτήτων θερμότητας που απαιτούνται για τις ποικίλες εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιούνται οι επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες.

Η ερευνητική προσπάθεια για συνεχείς βελτιώσεις των ηλιακών συλλεκτών είναι σε εξέλιξη. Τέσσερις είναι οι στόχοι στους οποίους πρέπει να προβλέπει η σωστή μελέτη, η σωστή κατασκευή και η σωστή εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών.

1. Η συλλογή της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ηλιακής ενέργειας στη χρονική περίοδο που μας ενδιαφέρει.

2. Η μετατροπή όσο γίνεται περισσότερης ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα.

3. Η μεγαλύτερη δυνατή μείωση των απωλειών θερμότητας από τον συλλέκτη στο περιβάλλον.

4. Η κατά τον ιδανικότερο τρόπο μεταφορά της θερμότητας από το συλλέκτη προς τη θέση χρησιμοποίησης της.

Η απορροφητική επιφάνεια του συλλέκτη αποτελείται από μεταλλικό τοίχωμα γιατί θα πρέπει να έχει μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και συντελεστή απορροφήσεως. Αντίθετα, θα πρέπει να έχει όσο γίνεται μικρότερο συντελεστή ανακλάσεως.

Ο ολικός βαθμός αποδόσεως ενός ηλιακού συλλέκτη, πέρα από τον τρόπο κατασκευής του, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία εισόδου του νερού στο συλλέκτη, η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος και κυρίως από τη προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια και τη γωνία προσπτώσεως της ακτινοβολίας αυτής. Για την επίτευξη λοιπόν της μεγιστοποίησης της απόδοσης ενός ηλιακού συλλέκτη εκτός από τη σωστή κατασκευή του σπουδαίο ρόλο παίζει και η σωστή εκλογή θέσεως, κλίσεως και προσανατολισμού του.

Η ολική ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια του διακρίνεται σε Άμεση ακτινοβολία και Διάχυτη ακτινοβολία. Έτσι η ομάδα εργασίας κατασκεύασε ένα σύστημα του ηλιακού συλλέκτη το οποίο "παρακολουθεί" τον ήλιο, όλη τη διάρκεια της ημέρας.           

Κατασκευάστηκε λοιπόν ένα σύστημα κίνησης επίπεδου ηλιακού συλλέκτη, κατά γεωγραφικό πλάτος και ύψος, ώστε να δέχεται την άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας πάντα κάθετα στην επιφάνεια του.

Ο Μ.Α.Κ.Η.Σ. είναι μια κατασκευή η οποία διαθέτει δυο μοτέρ συνεχούς ρεύματος, ώστε να να μπορούμε ταυτόχρονα και ανεξάρτητα να κινούμε τον συλλέκτη μας κατά γεωγραφικό πλάτος και ύψος. Τα αισθητήρια είναι δύο LDR τοποθετημένα πάνω στη κατασκευή όπως και ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με το οποίο ελέγχονται τα δύο μοτέρ που κινούν το συλλέκτη.

Όταν ένα αισθητήριο LDR εντοπίσει την άμεση ηλιακή ακτινοβολία τότε το ηλεκτρονικό κύκλωμα δίνει εντολή και σταματά να λειτουργεί το ένα μοτέρ ενώ το άλλο μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί ως και τη στιγμή που το δεύτερο αισθητήριο LDR εντοπίσει και αυτό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τότε σταματά να λειτουργεί και αυτό.

Ετσι ο συλλέκτης μας προσανατολίστηκε και η γωνία κλίσεως του προσαρμόστηκε έτσι ώστε να δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία κάθετα στην επιφάνεια του. Σε λίγη ώρα που ο ήλιος θα μετακινηθεί θα ενεργοποιηθεί πάλι το σύστημα και θα αρχίσει η παραπάνω σύνθετη κίνηση. Ο συλλέκτης εδράζεται πάνω στη κατασκευή με τη βοήθεια εδράνων κυλίσεως και αξονικού φορτίου, ελαχιστοποιώντας έτσι το βάρος του και επιτρέποντας του να κινείται χωρίς τριβές.

Η κατασκευή επιτρέπει τον συλλέκτη να παρακολουθεί τον ήλιο από την ανατολή έως και τη δύση του και η γωνία κλίσεως του να είναι από 20 έως 60 μοίρες. Στον αρχικό προγραμματισμό του έργου οι εντολές κινήσεως θα δίνονταν μέσω Η/Υ στην πορεία διαπιστώθηκε ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο.

Δημοφιλές e-Υλικό

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

6051117

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
1519
1522

Η IP σας είναι: 123.186.76.170