folder Πρόγραμμα Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ### 2017 - 2018 ###

Επίσης, για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Μεταλυκειακού τμήματος,

επισκεφτείτε επίσης, το σύνδεσμο: Χρήσιμα Links του Electricallab.gr για τη Μαθητεία 2017-2018 

  Αποτέλεσμα εικόνας για λογότυπο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας  Αποτέλεσμα εικόνας για μαθητεία β φάση Αποτέλεσμα εικόνας για λογότυπο μαθητεία β φάση Υφυπουργός Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκης 
#######################################
Επιτελική Δόμή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ, τομέας Παιδείας
Πράξη: Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
ΕΣΠΑ 2014-2020
Διεπαφή Σχολικών Μονάδων: https://apprenticeship.espa.minedu.gov.gr
Διεπαφή Μαθητευόμενων: https://apprenticeship.espa.minedu.gov.gr/students
#######################################
Όλγα Καφετζοπούλου - Ελένη Λαμπροπούλου - Ιωάννης Ζορμπάς
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Τμήματος Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 210 344 3306, 210 344 2478
Fax: 210 344 2365
e-mail: depek_mathiteia@minedu.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
#######################################
Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης - Τηλ. 210 3442478
Ομάδα παρακολούθησης της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ - Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ
Τμήμα Διεκπεραίωσης protocol_out@minedu.gov.gr>
#######################################
Μαριάννα Γιοχάλα
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας
Μονάδα Β2
Αν. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Τηλ.: 210 3442142
Fax: 210 3442153
#######################################
Ηλίας Κοτσώνης - Επιτελική δομή ΕΣΠΑ , Μονάδα Β2, Τηλ.: 210 3442896, Fax: 210 3442153
#######################################
Αγγελογιαννάκη Μαρία - Στέλεχος Μονάδας Β2, Παρουσιολόγια & Οικονομικά, Τηλ. 210 3443048, Fax: 210 3442153
#######################################
ΠΔΕ Κρήτης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλ. Προϊσταμένου: 2810-302457
Τηλ. Γραμματείας: 2810-302445 / Fax: 2810-302454
#######################################
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος) Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ: 712 01
Τηλ.: Τηλ. 2810-333720 & 2810-333782 / Fax: 2810-224210
#######################################
Νέο Λογότυπο:

Έγγραφα

έγγραφο ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης Εκπαιδευτικός – Ερευνητής Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. (12 downloads)
pdf ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ /ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» (16 downloads)
pdf ΕΞ Φ4/ 9685 /Δ4 19-1-2018 : Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» (15 downloads)
Εικόνα Το Νέο Λογότυπο ΕΣΠΑ στα Έντυπα, από 17-01-2018 (21 downloads)
pdf CEDEFOP - Apprenticeship review. Modernising and expanding apprenticeships in Greece. (6 downloads)
pdf Manual ΠΣΔΜ Β' ΦΑΣΗ - Νέος οδηγός ΠΣ Μαθητείας (18 downloads)
έγγραφο Manual ΠΣΔΜ Β' ΦΑΣΗ - Νέος οδηγός ΠΣ Μαθητείας .docx (15 downloads)
pdf 4/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΠΟΠΤΗ - Νόμος 4473 - ΦΕΚ 78 / 30-05-2017 - Άρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διά βίου μάθηση & επαγγελματική εκπαίδευση & μαθητεία - Παρ. 5: αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης (12 downloads)
spreadsheet 1/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ xlsx (22 downloads)
pdf 2/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΛΚ - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Αρ. Πρ.: 2/74450/ΔΕΠ - 24/11/2015 (18 downloads)
pdf 3/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΠΕΘ - Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών που ασκούν την εποπτεία μαθητευόμενων στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.». Αρ.Πρωτ.: 187674/Ε2 / 02-11-2017 (13 downloads)
pdf 5/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Νόμος 4336 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015 - Άρθρο 8: Χιλιομετρική Αποζημίωση Ανώτατο όριο κατα μήνα χιλιομέτρων (15 downloads)
pdf 6/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΕΚ 20 / 14-01-2015 Απόφαση Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ - Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (νυν Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Απαιτούμενα - Προβλεπόμενα Δικαιολογιτικά (16 downloads)
έγγραφο 5629 ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ##### σε Word doc ##### Έντυπα με το ΝΕΟ Λογότυπο ##### (31 downloads)
pdf 5629 ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Β΄ ΦΑΣΗ - ΑΔΑ: 64Α14653ΠΣ ΩΓΛ (21 downloads)
έγγραφο Παρουσίαση ΜΑΘΗΤΕΙΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ (pptx 21p) (23 downloads)
pdf ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - Α/Α: 141 - Πακέτο Κάλυψης: 219 - Μαθητές Τεχνίτες Β.Δ6.6.1952, Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ & Ιδρυμάτων Παιδικής Μέριμνας- Ποσοστό Ασφαλισμένου/Εργοδότη: 3,28/37,41 με Σύνολο 41,06 - Κωδικός Ειδικότητας: 742031 (32 downloads)
pdf ΠΔΕ Κρήτης - ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β' ΦΑΣΗ - ΑΔΑ: 7Ν1Θ4653ΠΣ-6ΨΕ - 1° ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου - "...δεν εντάσεται καθ΄οποιοδήποτε τρόπο στους φορείς κατα το άρθρο 51 του Νόμου 1892/1990, ΦΕΚ101Α Δημόσιου Τομέα" (17 downloads)
pdf ΚΥΑ ΦΕΚ 4272 / 6-12-2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. 45299/751/2017 απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγμ Μαθητεία 2017-2018 (9 downloads)
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (4 downloads)
pdf E403 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (4 downloads)
pdf ΑΔΑ: 6ΛΤΤ4653ΠΣ-ΙΝΝ / 30-11-2018 ΠΔΕ Κρήτης - ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ (18 downloads)
έγγραφο Οριστικός πίνακας Tάξης Mαθητείας 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου (Δεκεμβρίου) Ηλεκτρολόγοι Β΄ Φάση (21 downloads)
έγγραφο Προσωρινός πίνακας Tάξης Mαθητείας 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου (Δεκεμβρίου) Ηλεκτρολόγοι Β΄ Φάση (13 downloads)
pdf ΕΞ - 207422 - 2017 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η_Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η_Υ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018 (13 downloads)
pdf 4η εγκύκλιος υλοποίησης τμημάτων Δεκεμβρίου του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018 (41 downloads)
spreadsheet Αγγελίες Πρακτ ΥΠΕΠΘ 17112017 (394 downloads)
έγγραφο Δεκεμβριος Πίνακας 1 (23 downloads)
spreadsheet ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2017 Excel (18 downloads)
pdf ΥΠΕΠΘ: Αρ.πρ.187674/Ε2 02-11-2017 Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών που ασκούν την εποπτεία μαθητευόμενων στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (15 downloads)
pdf Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ ΓΑ2 / 24-11-2015 (18 downloads)
pdf ΥΠΕΠΘ - Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητών - ΑΔΑ: ΩΝΕΔ4653ΠΣ (14 downloads)
pdf Μαθητεία- Ενημέρωση για τα Προγράμματα Σπουδών (9 νέες ειδικότητες) (20 downloads)
pdf Οδηγίες ΕΡΓΑΝΗ - E3 4 ΕΚ02 02 2017 ΥΠΠΕΘ Β ΦΑΣΗ #### (152 downloads)
pdf ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ 2017-2018 ### (7 downloads)
έγγραφο Οριστικός πίνακας Tάξης Mαθητείας 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου (26 downloads)
pdf ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Β ́ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ##### new ok (8 downloads)
έγγραφο Προσωρινός πίνακας Tάξης Mαθητείας 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου (35 downloads)
pdf 2η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018 (35 downloads)
pdf Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για μαθητεία - Νέο Χρονοδιάγραμμα (21 downloads)
pdf ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β ΦΑΣΗ 2017 - ΑΔΑ: ΨΣ3Π4653ΠΣ-1ΘΩ (40 downloads)
έγγραφο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_Β ΦΑΣΗ_2017-2018 ##### (37 downloads)
έγγραφο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ_15_09_2017 (80 downloads)
έγγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ (28 downloads)
spreadsheet ΠΔΕ Α ΦΑΣΗ 9 2017 - Στατιστικό (22 downloads)
pdf 1η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018 και τελικής καταγραφής των εκκρεμοτήτων της α΄ φάσης μαθητείας (16 downloads)
pdf Φ7/152098/Δ4 - Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2017 - 2018 (19 downloads)
pdf ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΥΠΠΕΘ (2 downloads)
pdf ΦΕΚ 2859 / 21-8-2017 Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. (18 downloads)
pdf Νόμος 4485 - ΦΕΚ A 114 / 4-8-2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις -> Μαθητεία ΕΠΑΛ: Άρθρο 78 Επίδομα Φοίτησης έως 24 ετών ... (18 downloads)
pdf ΦΕΚ 2735 / 4-8-2017 Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (32 downloads)
pdf Μήνυμα Υφυπουργού (Μπαξεβανάκης Δ) προς Επιμελητήρια Ελλάδας - Στήριξη του Θεσμού της Μαθητείας (9 downloads)
pdf ΑΔΑ: 6ΓΧΙΩΚ6-ΒΨΠ - Α.Π.: 10762/01-08-2017 - Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας σχ. έτος 2017 - 2018 (29 downloads)
pdf Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. - Αρ. Πρ.:1161/26-6-2017 (2 downloads)
pdf Εγκύκλιος Ολοκλήρωση Α' φάσης ... & ... Έναρξη Β' φάσης Μεταλυκειακού Έτους Μαθητεία ΕΠΑΛ - Φ7/105705/Δ4 - 23/6/2017 (9 downloads)
pdf Θεσμικό Πλαίσιο της Μαθητείας ##### ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. (8 downloads)
pdf ΦΕΚ 781 / 13-03-2017 - Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής». (6 downloads)
pdf ΦΕΚ 731 / 09-03-2017 Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (11 downloads)
pdf ΦΕΚ 491 / 20-2-2017 Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας - Άρθρο 5: ΣΥMMΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ... Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν... 25% (1-2 άτομα) (14 downloads)
pdf ΦΕΚ 490 / 20-2-2017 1.Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ. & 2. Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθη- τείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. (4 downloads)
έγγραφο ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (19 downloads)
pdf ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΥΠΠΕΘ (3 downloads)
pdf ΦΕΚ 3529 / 1-11-2016 Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.. (19 downloads)
pdf Aπουσία λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. ##### (15 downloads)
pdf AC 4 SME Greek - Apprenticeship coaches for SME (toolbox) - Εργαλειοθήκη για τους συμβούλους μαθητείας: Ενισχύστε τη μαθητεία στις ΜΜΕ - σελ.69 ##### (4 downloads)
pdf ΙΝΕ ΓΣΕΕ Μαθητεία - INE Schule und Ausbildung Griechisch (6 downloads)

Δημοφιλές e-Υλικό

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 37 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

1623454

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
207
1881

Η IP σας είναι: 84.205.231.43