Τα Εργαστήρια του Ηλεκτρολογικού Τομέα

Η πρακτική άσκηση των μαθητών γίνεται στα εργαστήρια του Ηλεκτρολογικού τομέα του Σύγχρονου ΣΕΚ Ηρακλείου:

Τα Εργαστήρια του Ηλεκτρολογικού Τομέα

 

 

 

 

 

 

 

Στα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας & Στοιχεία Ηλεκτρολογίας:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνίας: Πολυκανδριώτη Μαρία, ΠΕ17/03 Ηλεκτρολόγος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Στοιχεία Ηλεκτρολογίας: Φανουράκης Νικόλαος, ΠΕ17/03 Ηλεκτρολόγος

Γίνεται η πειραματική επαλήθευση των θεμελιωδών νόμων και κανόνων του ηλεκτρισμού, όπως και εκπαίδευση στα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής, που αναφέρονται στα τεχνολογικά μαθήματα της Α΄ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα και της Β΄ Τάξης Ψυκτικών του Μηχανολογικού Τομέα

Αποκτάται τεχνική πείρα, τόσο στη χρήση των ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών και στις συνδεσμολογίες αυτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα, όσο και στη χρήση των εργαλείων για τις συνδεσμολογίες ηλεκτρολογικού υλικού

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Οργανολογία ( είδη και κατασκευή οργάνων, συμβολισμοί, ακρίβεια μετρήσεων
 • Μετρήσεις τάσης, έντασης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
 • Μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης (  γειωσόμετρο,  Μέγγερ, γέφυρα  Γουίστον κ.λ.π.
 • Νόμος του Ωμ, κανόνες του Κίρκωφ
 • Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος
 • Μετρήσεις με παλμογράφο
 • Μετρήσεις πηνίων – πυκνωτών
 • Μέτρηση συνημίτονου – Βελτίωση συντελεστή ισχύος
 • Δίοδος – τρανζίστορ – θυρίστορ – ενισχυτές – λογικές πύλες

Το εργαστήριο διαθέτει κατάλληλους εργαστηριακούς πάγκους και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των ασκήσεων του αναλυτικού προγράμματος, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών.

Εικόνες από το εργαστήριο

Στα Εργαστήρια Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι & ΙΙ:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ι: Καββουσανός Σταύρος, ΠΕ17/03 Ηλεκτρολόγος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΙΙ: Γεωργαλής Γεώργιος, ΠΕ17/03 Ηλεκτρολόγος

Εξετάζονται εργαστηριακά βασικά θέματα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και αναλύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ΚΕΗΕ, όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων της Β΄ Τάξης του Α΄ Κύκλου και του Β΄ Κύκλου της ειδικότητας

Αποκτάται εμπειρία στη χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και στην συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών οργάνων, υλικών και συσκευών

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Εγκαταστάσεις φωτισμού – φωτοτεχνικές διατάξεις – εγκαταστάσεις EIB – Instabus
 • Εγκαταστάσεις κίνησης ( Μηχανές DC-AC, αντλίες, γκαραζόπορτες, έλεγχος ποιότητας προϊόντων κ.λ.π. )
 • Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( κουδούνι, θυροτηλέφωνο, θυροτηλεόραση, συναγερμοί, κεραίες TV, πυρανίχνευση, δομημένη καλωδίωση
 • Θέρμανση
 • Γειώσεις – Αλεξικέραυνα

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικός για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών.

Εικόνες από το εργαστήριο

Στα Εργαστήρια Αυτοματισμών και  ΣΑΕ Ι & ΙΙ:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ι: Καββουσανός Σταύρος, ΠΕ17/03 Ηλεκτρολόγος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΙΙ: Κακαζιάννης Πέτρος, ΠΕ17/03 Ηλεκτρολόγος

Αναπτύσσονται και κατασκευάζονται εργαστηριακά τα θέματα αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Κύκλου της ειδικότητας

Αποκτάται εμπειρία στην επιλογή και σύνδεση του υλικού αυτοματισμών, στη σύνδεση, λειτουργία και έλεγχο των αυτομάτων συστημάτων καθώς και σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται:

 •  Ηλεκτρικοί κλασσικοί αυτοματισμοί
 •  Πνευματικοί – Ηλεκτροπνευματικοί αυτοματισμοί
 • Υδραυλικοί αυτοματισμοί
 • Ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί
 • Σύνθετα συστήματα αυτοματισμών
 • Έλεγχος θερμοκρασίας, κίνησης, στάθμης υγρών, πίεσης, χρόνου, ρεύματος κλπ.
 • Αισθητήρια, ανιχνευτές, μετατροπείς, ευφυή συστήματα ελέγχου
 • Λογικές πύλες, Μικρές μονάδες λογικής, PLC, Ελεγκτές
 • Σχεδίαση, έλεγχος, λειτουργία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού

Ο άνετος χώρος του εργαστηρίου και ο ικανοποιητικός σύγχρονος εξοπλισμός του, εξασφαλίζουν την σωστή εκπαίδευση των μαθητών, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου.

Εικόνες από το εργαστήριο

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ψυχαράκης Κωνσταντίνος, ΤΕ1 Ηλεκτρολόγος

Εξετάζονται εργαστηριακά τα θέματα ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Κύκλου της ειδικότητας

Αποκτάται εμπειρία στον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων αυτοκινήτων παλαιάς και σύγχρονης τεχνολογίας και στην αποκατάσταση βλαβών σε πραγματικές συνθήκες

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται:

 • Κινητήρες εσωτερικής καύσης
 • Κυκλώματα φωτισμού αυτοκινήτου
 • Κύκλωμα εκκίνησης
 • Σύστημα φόρτισης
 • Συστήματα ψεκασμού - ανάφλεξης
 • Όργανα και συσκευές ελέγχου
 • Ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι
 • Καταλύτες
 • Συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας
 • Ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα
 • Αντικλεπτικά συστήματα, Κλιματισμός, Ραδιοκασετόφωνο

Ο άνετος χώρος του εργαστηρίου και ο ικανοποιητικός σύγχρονος εξοπλισμός του, εξασφαλίζουν την σωστή εκπαίδευση των μαθητών, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων ελεγχομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου.

Εικόνες από το εργαστήριο

Πρόσφατο e-Υλικό

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 191 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

5403824

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
1571
2833

Η IP σας είναι: 212.227.175.149