Σύγχρονες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης.

Σκοπός των ΣΕΚ είναι η σωστή και άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών των ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ & IEK σε πλήρως οργανωμένα εργαστήρια στα οποία οι μαθητές  όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παίρνουν σωστή τεχνική και εργαστηριακή εκπαίδευση, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελμα τους με επιτυχία, να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό  σύνολο,  να είναι παραγωγικοί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Το 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου ιδρύθηκε με την αρ. Γ2/3343 /14-07-1986 Υπ. Απόφαση, και από το 1995 στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με συνολικό εμβαδόν στεγασμένων χώρων 6.200 τ.μ., κατανεμημένους σε 5 ανεξάρτητα κτίρια.

  Διαθέτει 35 εργαστήρια 25 ειδικοτήτων που είναι μοιρασμένα σε 6 τομείς (Ηλεκτολογίας, Μηχανολογιας Ι & ΙΙ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Υγείας Πρόνοιας).

  Το σχολικό έτος 2008-2009 στο 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου διδάσκουν 180  Καθηγητές σε 2.500 μαθητές που ανήκουν στα 6 ΕΠΑΛ & 1 ΕΠΑΣ και στα 2 Δημόσια ΙΕΚ του Ηρακλείου. Η διοίκηση και οι καθηγητές που διδάσκουν  στο 1ου ΣΕΚ είναι των κλάδων ΠΕ17, ΠΕ18,  ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ12, ΤΕ1, ΔΕ1 με εξειδικευμένες  γνώσεις και πλούσια επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία .

  Το 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου στα 20 χρόνια της  λειτουργίας του:

  • Έχει εκπαιδεύσει  το σύνολο των μαθητών της Δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ.
  •  Έχει δημιουργήσει και οργανώσει τα 35 εργαστήρια των 25 ειδικοτήτων.
  • Έχει αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία,  την απαιτούμενη εμπειρία και την απαιτούμενη υποδομή για να διενεργεί διαγωνισμούς για την  προμήθεια εξοπλισμών, με χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΠΘ, της Νομαρχιακής και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ηρακλείου και μέσω της 39η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.
  • Με την αριθμ. 2981/5-9-2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης εντάχθηκε στο Π.Ε.Π Κρήτης 2000-2006 το έργο «Εξοπλισμός Εργαστηρίων 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου» προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το έργο αποτελούνταν  από 24 υποέργα και υλοποιήθηκε από την 39η Σχολική  Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου και το 1ο ΣΕΚ. Η έναρξη του φυσικού αντικειμένου  έγινε στις 18-2-2003 και ολοκληρώθηκε στις 31-12-2003. Η 39η Σχολική Επιτροπή και το 1ο ΣΕΚ διενήργησαν με επιτυχία 24 πρόχειρους διαγωνισμούς με συμμετοχή 167 προμηθευτών από όλη την Ελλάδα. Μετά την διαδικασία της αξιολόγησης υπεγράφησαν 58 συμβάσεις με αντίστοιχους προμηθευτές.  Ο καθορισμός του εξοπλισμού, η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, η διενέργεια των διαγωνισμών, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η παραλαβή του εξοπλισμού έγιναν από επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν  50 καθηγητές  του 1ου ΣΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι πρόσφεραν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο αυτό. Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε με το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικός και έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης  τεχνικής εκπαίδευσης στους  μαθητές μας.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 19 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

4353007

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
225
1623

Η IP σας είναι: 44.197.230.180