Έργα Ευρωπαικού Προγράμματος "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" του ΕΙΝ

Image 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ»

Πράξη 2.3.2 ια «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Επίδειξης και Βράβευσης Εκπαιδευτικών Έργων ΤΕΕ & ΣΕΚ»

Σκοπός της διοργάνωσης του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ είναι η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και η δυνατότητα ανάδειξης όσων μαθητών έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και κλίσεις στον τεχνολογικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό τομέα. Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, θα δοθεί η ευκαιρία επίσης στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές εφαρμογές των γνώσεων που αποκτούν στα ΤΕΕ και ΣΕΚ, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρήση της στην παραγωγική διαδικασία και στην καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" του Ε.Ι.Ν. (Εθνικού Ιδρύματος Νεότητα υλοποιείται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Βασική αποστολή του είναι η φροντίδα της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας και η ανάπτυξη μιας σειράς πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στο 1° Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν, και συγκεκριμένα στον Ηλεκτρολογικό Τομέα, με υπεύθυνο Καθηγητή τον Καγιαμπάκη Εμμανουήλ32 έργα ΔΑΙΔΑΛΟΣ του ΕΙΝ, Συνολικού Διαχειριζόμενου Προϋπολογισμού για Εξοπλισμό:  56.487,00€, τα έτη: 2002-20032003-20042004-2005 & 2005-2006.


Στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2002 – 2003 του Ε.Ι.Ν. (Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας)υλοποιήθηκαν στο 1° Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου 3 έργα, με τίτλους:

(Συνολικός Διαχειριζόμενος Προϋπολογισμός Εξοπλισμού :  5.400,00€)

1. Μελέτη και παραγωγή Η2 με  χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Φωτοβολταικών Συστημάτων όπου με αποθήκευση  του σε δοχείο  θα χρησιμοποιηθεί  ως καύσιμο σε fuel cell   για την   λειτουργία κινητήριας μηχανής χωρίς εκπομπή ρύπων για την προστασία του  περιβάλλοντος.

Αρ. Σύμβασης: Σ1321/2003 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

2. Μελέτη και  παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Φωτοβολταικών Συστημάτων χρησιμοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αρ. Σύμβασης: Σ1324/2003 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

3. Μελέτη και  παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Αιολικών Συστημάτων χρησιμοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αρ. Σύμβασης: Σ1320/2003 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε Έκθεση Έργων στα Χανιά, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. 2002 - 2003» όπου η Περιφερειακή Επιτροπή της Κρήτης  έδωσε το 2° βραβείο στο έργο με Α/Α: 1.


Στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2003 – 2004 του Ε.Ι.Ν. (Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας)υλοποιήθηκαν στο 1° Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου 24 έργα, με τίτλους:

(Συνολικός Διαχειριζόμενος Προϋπολογισμός Εξοπλισμού :  42.087,00€)

1. Μελέτη-παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Φωτοβολταικών Συστημάτων με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Αρ. Σύμβασης : Σ 2618/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

2. Μελέτη - παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Αιολικών Συστημάτων με Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2630/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€   

3. Κατασκευή Τηλεκατευθυνόμενου μικρού Οχήματος που χρησιμοποιεί ως καύσιμο Η2 χωρίς εκπομπή ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2602/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

4. Μελέτη – κατασκευή - παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου (fuel cells) χρησιμοποιώντας ως καύσιμο Η2 χωρίς εκπομπή ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2616/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

5. Μελέτη - παραγωγή Η2 με Ηλεκτρόλυση καθαρού Νερού χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω Φωτοβολταικών συστημάτων όπου με αποθήκευση του σε δοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο χωρίς εκπομπή ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2613/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

6. Μελέτη – κατασκευή μονάδας Αποθήκευσης Η2 με Σύστημα Αποξήρανσης.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2621/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

7. Μελέτη – κατασκευή Μονάδας Ανίχνευσης Η2.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2618/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

8. Μελέτη – κατασκευή Αυτόνομου Ψυγείου που λειτουργεί με Η2.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2605/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

9. Πολύ-μηχάνημα παραγωγή Ζεστού - Κρύου Νερού και Παγο-Κύβων.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2643/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

10. Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις με την τεχνική του instabus ΕΙΒ.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2633/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

11. PID έλεγχος θερμοκρασίας.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2601/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

12. Αυτόματες (έξυπνες) Mηχανικές Πόρτες SLIDES.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2631/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

13. Φυσική πνοή οικονομικού Κλιματισμού με Ιονιστεί.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2641/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

14. Αυτόνομο μηχανοκίνητο Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2626/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

15. Video μονταζ - παρουσιάσεις σύγχρονων εργαστηρίων.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2606/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

16. Σύγχρονη Επικοινωνία εξ Αποστάσεως (video conference).

Αρ. Σύμβασης : Σ 2634/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

17. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων με Η/Υ.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2639/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

18. Σύγχρονος έλεγχος Δομημένης Καλωδίωσης σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2619/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

19. Μονάδα περισυλλογής παραμέτρων.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2614/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

20. Ρομποτικό σύστημα 4 βαθμίδων ελευθερίας.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2610/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

21. Σύγχρονο (έξυπνο) Αντλητικό Συγκρότημα.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2622/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

22. Υπέρ-αυτόματος Ανελκυστήρας.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2640/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

23. Σύγχρονη μονάδα κατασκευής Ηλεκτρονικών Πλακετών.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2642/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€  

24. Ζυγιστικό ακριβείας σε Γραμμή Παραγωγής.

Αρ. Σύμβασης : Σ 2628/2004 - Προϋπολογισμός 1800,00€ 

Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε Έκθεση Έργων στο Ρέθυμνο, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. 2003 - 2004» όπου η Περιφερειακή Επιτροπή της Κρήτης  έδωσε βραβείο στο έργο με Α/Α: 3.


Στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004 – 2005 του Ε.Ι.Ν. (Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας) υλοποιήθηκαν στο 1° Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου 3 έργα, με τίτλους:

(Συνολικός Διαχειριζόμενος Προϋπολογισμός Εξοπλισμού : 5.400,00€)

1. Αυτόνομο Φωτιστικό Σώμα Δρόμου μέσω Φωτοβολταίκου Συστήματος με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αρ. Σύμβασης : Σ 4103/2005 - Προϋπολογισμός 1800,00€ 

2. Κατασκευή μικρού Τρένου που χρησιμοποιεί ως καύσιμο Η2 χωρίς εκπομπή ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρ. Σύμβασης : Σ 4113/2005 - Προϋπολογισμός 1800,00€ 

3. Ασφαλής τροχοδρόμηση – προσγείωση Αεροσκάφους». 

Αρ. Σύμβασης : Σ 4129/2005  - Προϋπολογισμός 1800,00€       

Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε Έκθεση Έργων στον Άγιο Νικόλαο, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. 2004 - 2005» όπου η Περιφερειακή Επιτροπή της Κρήτης  έδωσε βραβείο στο έργο με Α/Α: 2.    


Στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2005 – 2006 του Ε.Ι.Ν. (Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας)υλοποιήθηκαν στο 1° Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου 2 έργα, με τίτλους:

(Συνολικός Διαχειριζόμενος Προϋπολογισμός Εξοπλισμού : 3.600,00€)  

1. Αυτόνομος σταθμός Α’ βοηθειών - φορητή Μονάδα Ανάνηψης Ασθενών με ενσωματωμένο Φωτοβολταικό Σύστημα για παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Αρ. Σύμβασης : Σ 5807/2006  - Προϋπολογισμός 1800,00€

2. Έξυπνος Οπτικός Ανιχνευτής όπου ελέγχει - παρακολουθεί και καταγράφει Ιατρικά Φαινόμενα.

Αρ. Σύμβασης : Σ 5809/2006  - Προϋπολογισμός 1800,00€

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 27 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

4352886

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
104
1623

Η IP σας είναι: 44.197.230.180