Τηλεπικοινωνίες από τα καλώδια της ΔΕΗ

Image

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Eπαναλήπτης σε στύλο της ΔΕΗ. Ενισχύει το σήμα και ταυτόχρονα δρα ως σημείο ασύρματης πρόσβασης.

 

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Τηλεπικοινωνίες σε όλη τη χώρα μέσω ΔΕΗ. Δεν πρόκειται για οξύμωρο σχήμα αλλά για τεχνολογικό επίτευγμα με το οποίο εξασφαλίζεται ποιοτικά καλό, φθηνό και σύγχρονο ενσύρματο δίκτυο ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, αφού το υπάρχον καλύπτει μήκος 98.000 χιλιομέτρων.

Με τη νέα αυτή ευρυζωνική δυνατότητα μπορούμε πλέον να στείλουμε ταχέως πολύ μεγάλη ποσότητα πληροφορίας σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός έξυπνου δικτύου της ΔΕΗ μέσω του οποίου θα επιτευχθούν η αποτελεσματική και με μικρό κόστος εποπτεία και συντήρηση του δικτύου, η πρόβλεψη βλαβών ή η ελαχιστοποίηση του χρόνου αντιμετώπισής τους, η συνεχής παρακολούθηση ευαίσθητων φορτίων, η βέλτιστη κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις σύντομες περιόδους κορύφωσής της, ώστε να προλαμβάνονται τα τοπικά ή μεγάλης κλίμακας blackout.

Οι τριφασικές γραμμές μεταφοράς Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, εναέριες ή υπόγειες, με κατάλληλες διακλαδώσεις που φθάνουν κατά κανόνα σε μικρές αποστάσεις από τους κάθε είδους καταναλωτές για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και για τη μετάδοση ευρυζωνικών υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων μέχρι 50 μεγάκυκλους.

Στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Λαύριο, το Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ Παναγιώτη Κωττή, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και την εταιρεία Amperion, υλοποιεί ερευνητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος ευρυζωνικής μετάδοσης δεδομένων μέσω των γραμμών Μ/Τ της ΔΕΗ (Broadband over Power Lines, BPL), της Amperion καθώς και μετρήσεις ραδιοκάλυψης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Image Ο εξοπλισμός του δικτύου πρόσβασης του BPL, που έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει διεθνώς η Amperion, αποτελείται από εισαγωγείς (εισάγουν το σήμα στη γραμμή), επαναλήπτες και τερματιστές-εξαγωγείς του σήματος. Οι τρεις αυτές μονάδες λειτουργούν και ως σημεία ασύρματης πρόσβασης (WiFi spots) των χρηστών και επικοινωνούν έτσι μεταξύ τους και ασύρματα, παρέχοντας εφεδρεία για το σύστημα BPL σε έκτακτες περιπτώσεις διακοπής της ενσύρματης σύνδεσής τους. 
0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Δομή συστήματος ευρυζωνικής μετάδοσης μέσω γραμμών μεταφοράς Μέσης Τάσης της ΔΕΗ (BPL).

 

 «Μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης, π.χ. οπτικής ίνας, οι εισαγωγείς σήματος συνδέονται με το δίκτυο κορμού του Internet και εισάγουν (εγχύουν) με επαγωγικό τρόπο το ευρυζωνικό σήμα στις γραμμές Μ/Τ της ΔΕΗ», μας λέει ο αντιπρύτανης του ΕΜΠ Παναγιώτης Κωττής. «Για να αντισταθμισθούν η απόσβεση και οι παραμορφώσεις του σήματος λόγω της μετάδοσής του μέσω των γραμμών Μ/Τ, επί των γραμμών παρεμβάλλονται ανά 500 μέτρα κατά μέσο όρο οι επαναλήπτες που αναγεννούν το σήμα αυξάνοντας την ισχύ του και διατηρώντας την ποιότητά του.


Οι εξαγωγείς σήματος χρησιμοποιούνται για τερματισμό μιας σύνδεσης, ώστε να χρησιμοποιηθεί το περαιτέρω τμήμα μιας γραμμής Μ/Τ για νέα έγχυση σήματος. Το πιλοτικό σύστημα BPL που λειτουργεί στο Λαύριο έχει εφαρμοστεί σε δύο συνδεόμενα μεταξύ τους τμήματα του δικτύου Μ/Τ, ένα υπόγειο μήκους περίπου 500 μέτρων, που συνδέει δύο υποσταθμούς Μ/Τ εντός του Τεχνολογικού Πάρκου, και ένα εναέριο, μήκους δύο χιλιομέτρων.


Οι ταχύτητες μετάδοσης που μετρήθηκαν και επί των δύο επιμέρους τμημάτων φθάνουν τα 20Mbps, 20.000.000 ψηφία ανά δευτερόλεπτο, και είναι προσαρμόσιμες στις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρέχονται στους χρήστες με το ασύρματο πρωτόκολλο WiFi με εμβέλεια που μετρήθηκε και φθάνει μέχρι και τα 450 μέτρα σε ελεύθερο χώρο».


Οπως λένε οι επιστήμονες του ΕΜΠ, το πιλοτικό σύστημα BPL εξετάστηκε ως προς τη δυνατότητα Triple Play, δηλαδή παροχής τηλεφωνίας μέσω Internet (VoIP), video και ευρυζωνικού Internet. Η ποιότητα της υπηρεσίας VoIP είναι εφάμιλλη της ποιότητας της σταθερής τηλεφωνίας, ενώ με εξαιρετική ποιότητα δύο έγχρωμες βιντεοταινίες μπορούν να μεταδοθούν ταυτόχρονα με άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες.


Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός, αφού με ελάχιστο τερματικό κόστος, όσο το κόστος μιας κάρτας WiFi, στον τελικό χρήστη διατίθεται σύνδεση δυνατότητας μέχρι και 2Mbps. Η δυνατότητα αυτή οφείλεται στο ότι το δίκτυο Μ/Τ της ΔΕΗ προσεγγίζει τον οικιακό καταναλωτή κατά μέσο όρο σε απόσταση 100-150 μέτρων, ώστε να τον εξυπηρετεί συνήθως με απευθείας ασύρματη σύνδεση.


«Ετσι, με κατάλληλη σχεδίαση μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ασύρματης κάλυψης που θα παρέχει σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ευρυζωνική σύνδεση αμέσως και με ελάχιστο κόστος, αφού το δίκτυο Μ/Τ μήκους 98.000 χιλιομέτρων ήδη υπάρχει και καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια», προσθέτει ο κ. Κωττής.


«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, ο συνδυασμός εξελιγμένων μεθόδων μετάδοσης και κωδικοποίησης αναμένεται να ανεβάσει την ταχύτητα του BPL στα 200Mbps ανά κύκλωμα εισαγωγέα-εξαγωγέα, από τα οποία τα 50Mbps θα διατίθενται για την απαιτητική διαχείριση του συστήματος και τα 150Mbps θα αποδίδονται για ευρυζωνική μετάδοση πληροφορίας.

Σημαντική δυνατότητα


Μια πρόσθετη εξίσου σημαντική δυνατότητα που παρέχει η τεχνολογία BPL μέσω της συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης σημάτων είναι η βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση του δικτύου της ΔΕΗ. Εχει αποδειχθεί ότι κάθε βλάβη ή ασυνέχεια στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και ανιχνευθεί με βάση τον υψίσυχνο θόρυβο στενής ζώνης που παράγεται κατά περίπτωση και μεταδίδεται κατά μήκος της γραμμής.


Ειδικό λογισμικό μπορεί να επεξεργάζεται τα σήματα που οφείλονται σε βλάβες και ασυνέχειες καθώς και τις συνεχείς μετρήσεις όλων των σημαντικών μεγεθών (τάση, ρεύμα, πραγματική και άεργη ισχύς, τρέχουσα ζήτηση και καταμερισμός φορτίων ανά φάση) και σε συνδυασμό με σύστημα GIS να αποτελέσει τη βάση για το έξυπνο δίκτυο (smart grid) της ΔΕΗ και να αντικαταστήσει τον ακριβό, αργό και με λίγες δυνατότητες παραδοσιακό τρόπο ελέγχου και διαχείρισης που διαθέτει σήμερα η ΔΕΗ. Τέλος, είναι φανερό ότι η τεχνολογία BPL θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να επιταχυνθεί και λειτουργήσει αξιόπιστα η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα».

Copyright © 2008 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/03/2006

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,id=55906296

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 37 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

4680542

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
2559
1325

Η IP σας είναι: 157.90.177.232