Ένα Σχολείο Αυτοματισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, 2006.

Το 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου ιδρύθηκε με την αρ. Γ2/3343/14-07-1986 Υπ. Απόφαση. Σκοπός των ΣΕΚ είναι η σωστή και άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών των ΤΕΕ σε πλήρως οργανωμένα εργαστήρια στα οποία οι μαθητές όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν να παίρνουν σωστή τεχνική και εργαστηριακή εκπαίδευση, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελμα τους με επιτυχία, να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, να είναι παραγωγικοί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Το 1ο ΣΕΚ από το 1995 στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις με συνολικό εμβαδόν στεγασμένων χώρων 6.200 τ.μ., κατανεμημένους σε 5 ανεξάρτητα κτίρια. Διαθέτει 35 εργαστήρια 25 ειδικοτήτων που είναι μοιρασμένα σε 6 τομείς (Ηλεκτρολογίας  Ηλεκτρονικής - Μηχανολογίας  Πληροφορικής  Υγείας Πρόνοιας  Αισθητικής, Κομμωτικής). Η διοικητική οργάνωση του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου είναι : Διευθυντής  3 Υποδιευθυντές - 6 Υπεύθυνοι τομέων  25 Υπεύθυνοι εργαστηρίων. Το σχολικό έτος 2005-2006 στο 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου διδάσκουν 180 Καθηγητές σε 2.000 μαθητές που ανήκουν στα 7 ΤΕΕ και στα 2 Δημόσια ΙΕΚ του Ηρακλείου.
Τα στελέχη της διοίκησης και οι καθηγητές που διδάσκουν στο 1ου ΣΕΚ είναι των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΤΕ1, ΔΕ1 με εξειδικευμένες γνώσεις και πλούσια επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία.

Το 1ο ΣΕΚ Ηρακλείου στα 20 χρόνια της λειτουργίας του:

 1. Έχει εκπαιδεύσει το σύνολο των μαθητών της Δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΙΕΚ
 2. Έχει αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και την υποδομή για να υλοποιήσει και να φέρει σε πέρας το εκπαιδευτικό έργο με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και του ΥΠΕΠΘ, ακόμα και σε ερευνητικό επίπεδο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 3. Με χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΠΘ, της Νομαρχιακής και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ηρακλείου, και της περιφέρειας Κρήτης έχει οργανώσει και εξοπλίσει με μηχανήματα νέας τεχνολογίας και τα 35 εργαστήρια που διαθέτει.
  Ειδικότερα :
 4. Με την αριθμ. 2981/5-9-2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης εντάχθηκε στο Ε.Π Κρήτης 2000-2006 το έργο «Εξοπλισμός Εργαστηρίων 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου» προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το έργο αποτελούνταν από 24 υποέργα και υλοποιήθηκε από την 39η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου και το 1ο ΣΕΚ.
  Ο καθορισμός του εξοπλισμού, η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, η διενέργεια των διαγωνισμών, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η παραλαβή του εξοπλισμού έγιναν από καθηγητές του 1ου ΣΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προσφέρανε τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο αυτό.
  Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε με το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικός και έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής εκπαίδευσης στους μαθητές μας.
 5. Έχει συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πλάτων» του Ερευνητικού κέντρου «Δημόκριτος» και αποτελεί μέλος του.
 6. Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 Έργα στο πρόγραμμα «Δαίδαλος» με φορέα το ΕΙΝ (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) και χρηματοδοτείται από το Γ΄Κ.Π.Σ. με αποτέλεσμα αφενός να δώσει κίνητρα στους φοιτητές του να αναπτύξουν την δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους σε όλους τους τομείς και αφετέρου να οργανωθούν εργαστήρια με σημαντικό εξοπλισμό.
 7. Έχει υλοποιήσει 5 έργα στο πρόγραμμα «Τεχνομάθεια» με φορέα το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης σε διάφορα ερευνητικά θέματα και την ενασχόληση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και τον τεχνολογικό πολιτισμό.

Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας διαθέτει 7 εργαστήρια, στα οποία εκπαιδεύονται οι μαθητές της ειδικότητας των ΤΕΕ και ΙΕΚ:

 1. Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρικών Μετρήσεων ( Α Τάξη, Α κύκλου σπουδών των ΤΕΕ)
 2. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ( Β Τάξη, Α κύκλου σπουδών των ΤΕΕ)
 3. Εργαστήριο Αυτοματισμού ( Β Τάξη, Α κύκλου σπουδών των ΤΕΕ)
 4. Εργαστήριο Σύγχρονων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ( Α Τάξη, Β κύκλου σπουδών των ΤΕΕ)
 5. Εργαστήριο Αυτοματισμού και ΣΑΕ ( Α Τάξη, Β κύκλου σπουδών των ΤΕΕ)
 6. Εργαστήριο Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΔΑΠΕ) και Τεχνολογίας Υδρογόνου
 7. Βιο-κλιματική κατοικία 45m²

Από τα παραπάνω εργαστήρια το 4ο και 5ο είναι εξοπλισμένο με ότι πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα το Εργαστήριο Σύγχρονων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων περιέχει τα παρακάτω πιο βασικά Εκπαιδευτικά αναπτύγματα :

 • 5 Μονάδες EIB Instabys της Siemens που προγραμματίζονται με το ETS και Visualization
 • Αυτονομία, Αντιστάθμιση, Θερμομέτρηση σε σύστημα θέρμανσης πολυκατοικίας
 • Υδραυλικός Ανελκυστήρας 3 στάσεων ύψους 3m
 • Μηχανικός Ανελκυστήρας 3 στάσεων ύψους 1.8m όπου η κινητήρια μηχανή ελέγχεται από ένα Inverter Micromaster 5.5 KW της Siemens


Ενώ το Εργαστήριο Αυτοματισμών και ΣΑΕ (Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου) περιέχει τα παρακάτω πιο βασικά Εκπαιδευτικά αναπτύγματα :

 • 15 Μονάδες PLC Logo της Siemens
 • 7 Μονάδες PLC S7-200 της Siemens
 • 1 Μονάδα PLC PLC S7-400 DP Profibus της Siemens
 • 3 Μονάδες PLC Gelio της Telemecanique, 2 Μονάδες PLC CJ1G-H της Omron, 1 Μονάδα PLC Toshiba EX-20 PLUS
 • Για τα 29 PLC έχουν κατασκευαστεί εφαρμογές για την πραγματοποίηση ασκήσεων όπου ελέγχουν Διακοπτόμενες λειτουργίες κινητήρων, Γκαραζόπορτες τύπου μπάρας και Συρόμενες, Μακέτα πόρτας Parking, Μηχανικό Ανελκυστήρα 3 στάσεων της DE LORENZO ύψους 1m, Ταινιόδρομος για αλλαγή πορείας αντικειμένων με χρήση πνευματικών συστημάτων, Ταινιο-ζυγός για τον διαχωρισμό αντικειμένων ανάλογα με το βάρος τους, Μηχανισμός προγραμματιζόμενης αρχειοθέτησης 4 βαθμίδων, κλπ
 • Μονάδα Συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με κάρτα PCI της National όπου προγραμματίζεται με το LAB-View
 • Μονάδα Συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με κάρτα PCI της Advantec όπου προγραμματίζεται με το Genies
 • 3 Μονάδες Πνευματικών Συστημάτων της Bosch
 • Πιεστικό Συγκρότημα της Wilo 2 αντλιών με ενσωματωμένα Inverter ελεγχόμενες από Ηλεκτρονικό Πίνακα.

Επίσης σημαντικά και αναπτυσσόμενα είναι τα εργαστήρια το 6ο και 7ο:

Εργαστήριο Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΔΑΠΕ) και Τεχνολογίας Υδρογόνου όπου έχουν κατασκευαστεί εκπαιδευτικά συστήματα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εναλλακτικά με την τεχνολογία του Υδρογόνου με παραγωγή από ηλεκτρόλυση του νερού, αποθήκευση σε φιάλες υδριδίων μετάλλων και κατόπιν μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια με συστοιχίες κυψελών καυσίμου ( Stack Fuel Cells). και

Στη Βιο-κλιματική κατοικία 45m² έχει κατασκευαστεί μια αυτόνομη μονάδα με:
6 φωτοβολταικά πάνελ των 150 Watt / 24Volt της Shell (Συνολικής Ισχύος 900 Watt), 1 Ανεμο-γεννήτριας 900 Watt / 24Volt της Whisper και 1 φορητή  πτυσσόμενη Ανεμο-γεννήτρια 400W / 24Volt όπου με κατάλληλη διαχείριση ελεγχόμενη με ένα PLC S7-200 της Siemens φορτίζονται:
12 μπαταρίες των 2Volt = 24Volt των 400Ah, ενώ υπάρχει δυνατότητα μέσω ενός Inverter της Fronius 1000 Watt ο παραλληλισμός με το δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς ένα άλλο Inverter της Siemens 1500/3000Watt φροντίζει για την τροφοδοσία των φορτίων της κατοικίας.
Επιπλέον υπάρχει UPS 1200 Watt για την αδιάλειπτη υποστήριξη των μηχανημάτων το οποίο αντλεί ενέργεια απ' ευθείας από τις μπαταρίες της εγκατάστασης. Τέλος έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας με τοποθέτηση αντικεραυνικών συστημάτων τύπου ιονισμού της Vector και αγωγών καθόδων όσο και εσωτερικά του κτιρίου με μπάρες και γειώσεις όλων των μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις.

Εμμ. Καγιαμπάκης. Επιστημονικά Υπεύθυνος των Εργαστηρίων του Τομέα Ηλεκτρολογίας & Υποδιευθυντής 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου.
Δημοσιέυση στο Περιοδικό: Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση (Μάρτιος 2006, Τεύχος 167,  Σελ. 62-63)

 

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

6051296

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
161
1537

Η IP σας είναι: 52.167.144.167