Ο Τομέας Ηλεκτρολόγων στα ΤΕΕ

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  Ο Τομέας των Ηλεκτρολόγων λειτουργεί εδώ και 50 πλέον χρόνια με απόλυτη επιτυχία στα Τεχνικά Λύκεια του Ηρακλείου, με διαφορετικές ονομασίες κάθε φορά όπως (Νυχτερινή Σχολή, Σχολή Νυταδώρου, Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ), Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ), Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ) και οι απόφοιτοί του απορροφούνται αμέσως από την αγορά εργασίας.

 

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  Σήμερα οι απόφοιτοι των ΤΕΕ του τομέα των Ηλεκτρολόγων μπορούν να αποκτήσουν την Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος είτε στην ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Κτιρίων είτε στην ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων από το Υπουργείο Βιομηχανίας και το Υπουργείο Συγκοινωνιών αντίστοιχα, με δύο τρόπους :

A. Τελειώνοντας τον Α' Κύκλο σπουδών που διαρκεί 2 χρόνια, παίρνουν Αδεια Ηλεκτροτεχνίτη και συμπληρώνοντας 36 μήνες (δηλ 900 Ημερομίσθια) υπηρεσίας, ως εργαζόμενοι στην ειδικότητα τους (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ).

B. Αν συνεχίσουν μετά τον Α' Κύκλο αμέσως στον Β' Κύκλο σπουδών, (επιπλέον ένας χρόνος), παίρνουν Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη και συμπληρώνοντας τώρα μόνο 18 μήνες (δηλ. 450 Ημερομίσθια) υπηρεσίας.

  Συγκεκριμένα η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος είναι αναγνωρισμένη και από την ΔΕΗ, για τους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων Κτιρίων ώστε να μπορούν να δουλέψουν σε δική τους ή σε ξένη επιχείρηση σαν Ηλεκτρολόγοι και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες και κατασκευές νόμιμα πια.

  Επίσης οι απόφοιτοι της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων μπορούν να δουλεύουν σε δική τους Επιχείρηση ή σε μια Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που εκτελεί Service αυτοκινήτων. Σε αυτές τις εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα μοντέλα , χωρίς περικοπή αποδοχών, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος τεχνίτης να είναι υπόλογος - υπεύθυνο στέλεχος στην εταιρεία αφού όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου ελέγχονται από ηλεκτρισμό (ABS, Injection, Παράθυρα, κλειδαριές, κτλ.). Στην θέση αυτή του εξειδικευμένου τεχνίτη, απορροφούνται απαραιτήτως Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.

  Γνωρίζουμε επίσης ότι για την συντήρηση Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων που ολοένα αυξάνουν, απαραίτητη είναι η πλήρης γνώση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων οι οποίες αποτελούν το 80% μέσα σε τέτοιους χώρους.

  Αναγκαίο κριτήριο για την επιλογή Συντηρητών σε μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες, είναι το πτυχίο Ηλεκτρολόγου και η Αδεια Εξασκήσεως των αποφοίτων των ΤΕΕ

  Οι συντηρητές και οι αρχισυντηρητές αυτών των μονάδων, που σημειωτέον έχουν μεγάλες αποδοχές, έχουν και τεράστια ευθύνη για την σωστή λειτουργία όλων των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, στην Κουζίνα, στα Πλυντήρια, στο Μηχανοστάσιο Πισίνας , Μηχανοστάσιο Πυρασφάλειας, Καυστήρες, Φωτισμός, Αυτοματισμοί Κίνησης κλπ. Επομένως σε τυχόν ατύχημα που θα συμβεί στην Ξενοδοχειακή Μονάδα, και συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι Ηλεκτρικής Φύσεως παρά μηχανικής, και ο συντηρητής δεν έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως Ηλεκτρολόγος, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος έχει σοβαρότατες ποινικές κυρώσεις.

  Ακόμα θα ήταν σωστό να αναφερθούμε στην λειτουργία του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου ΣΕΚ Ηρακλείου, όπου συγκεντρώνονται οι μαθητές των ΤΕΕ για την εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων:Η ολοκληρωμένη μόρφωση και η σωστή οργάνωση των υπευθύνων καθηγητών Εργαστηρίων Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, δίνει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο τους. 


  Να τονίσουμε ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία με Βιομηχανίες της ΒΙΠΕ Ηρακλείου καθώς και εταιρειών από της οποίες προμηθευόμαστε Ηλεκτρικά είδη και εξαρτήματα εξοπλισμού (PLC, Inverter, Αισθητήρες, Πνευματικά, κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν στους αυτοματισμούς, καθώς και συγγράμματα με τα οποία οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή και γνώση. Έτσι η μετέπειτα απορρόφηση τους από τις βιομηχανίες και η προσαρμογή τους σε αυτές γίνεται ευκολότερη.

  Ομοίως και για τους Ηλεκτρολόγους Αυτοκινήτων υπάρχει πλήρης σύστημα προσομοίωσης βλαβών, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα του αυτοκινήτου, τόσο σε ειδικές Πλακέτες, Πίνακες, όσο και σε ειδικά διαμορφωμένο Πραγματικό Αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, μοντέλο του 1999.

  Επιπλέον ο τομέας των Ηλεκτρολόγων στο ΣΕΚ Ηρακλείου, είναι μία από τις τέσσερις σχολικές μονάδες στη Ελλάδα που συνεργάζονται για την δημιουργία πλαισίου για την δυναμική διαμόρφωση του μαθήματος του Αυτοματισμού με την χρήση σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείων, όπως η τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης (Videoconference) και του Internet στην υπηρεσία του καθηγητή και του μαθητή για την οργάνωση της τεχνικής Εκπαίδευσης , με συντονιστές το Ερευνητικό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου, και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  Συμπεραίνοντας θα λέγαμε ότι ο τομέας των Ηλεκτρολόγων των ΤΕΕ είναι σημαντικότατος και αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Βιομηχανίας το οποίο εκδίδει τις Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος. Έτσι οι απόφοιτοι των ΤΕΕ αναλαμβάνουν υπεύθυνα πληθώρα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε Καταστήματα, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Μπαρ, Πολυκατοικίες, και καταλαμβάνουν καλές θέσεις σε μεγάλες αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων. Ο κάθε Ηλεκτρολόγος επομένως είναι υπεύθυνος τόσο για την μελέτη, κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών όσο και για την Ηλεκτροδότησή τους με υπογραφή του ιδίου και θεώρηση από το σύλλογο των Ηλεκτρολόγων.


 Α'  ΚΥΚΛΟΣ - Κατεύθυνση:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

   
Β'  ΚΥΚΛΟΣ:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧ. ΧΩΡΩΝ

 

  Το Π.Δ. υπ αριθμό 41/18-1-88 (ΦΕΚ 16/Α΄/29-1-88) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.), των Ηλεκτρολόγων.

  Με το υπ αριθμό πρωτ. Ε/21646/17-9-1999 έγγραφο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και με δημοσίευση του νόμου Ν. 2640/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄/206/3-9-98) καταργούνται οι ΤΕΣ και τα ΤΕΛ και αντικαθίστανται από τα ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου αντίστοιχα.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στους κατόχους τίτλου Α΄ και  Β΄ Κύκλου σπουδών των ΤΕΕ θα χορηγούνται Αδειες ασκήσεως επαγγέλματος , σύμφωνα με το ίδιο Π.Δ. 41/88 και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτό ορίζει.

  Σύμφωνα με αυτό το Π.Δ. οι απόφοιτοι του Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΕ του τομέα των Ηλεκτρολόγων της ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων»  χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις , αποκτούν τις παρακάτω Αδειες Ηλεκτροτεχνίτη από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας :

 1. Ειδικότητας Φωτισμού
 2. Ειδικότητας Κίνησης
 3. Ειδικότητας Ανελκυστήρων, με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους
 4. Ειδικότητας Υποσταθμών Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων.

  Αυτές οι άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη.

  Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ):

 • 36 μήνες (δηλαδή 900 Ημερομίσθια) ο πτυχιούχος του Α΄ κύκλου ή 
 • μόνο 18 μήνες (δηλαδή  450 Ημερομίσθια) ο πτυχιούχος Β΄ κύκλου 

σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις Πρώτες Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW.

  Η προϋπηρεσία μπορεί να διανυθεί πριν ή και μετά την απόκτηση του πτυχίου και τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15° έτος τις ηλικίας τους.

    Συγκεκριμένα η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος είναι αναγνωρισμένη και από την ΔΕΗ, για τους Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων Κτιρίων η οποία επιβάλλει υπογραφή και θεώρηση από τον τοπικό σύλλογο των Ηλεκτρολόγων, για την Ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου.   

 • Οι Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να δουλέψουν σε δική τους επιχείρηση, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ξένη επιχείρηση, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες, κατασκευές, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο της εγκατεστημένης ισχύος ενός κτιρίου που έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν.
 • Μπορούν να εγγραφούν σε τοπικούς συλλόγους Ηλεκτρολόγων, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μέρισμα επί του συνόλου των Ηλεκτροδοτήσεων που έχουν θεωρηθεί εκ μέρους τους για την ΔΕΗ.
 • Με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή εργασία στον συγκεκριμένο τομέα, οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά και μεγαλύτερες Αδειες, που μπορούν να φτάσουν τα 40, 75, 100 KW.

0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Α'  ΚΥΚΛΟΣ - Κατεύθυνση:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 
Β'  ΚΥΚΛΟΣ - Κατεύθυνση:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Σύντομη περιγραφή του επαγγέλματος Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων:

  Ο τομέας Ηλεκτρολόγων λειτουργεί εδώ και 50 και πλέον χρόνια με απόλυτη επιτυχία, δίνοντας πτυχιούχους που στελεχώνουν την αγορά εργασίας σον τομέα τους.

  Ο Τομέας Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων λειτουργεί σήμερα στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) σε δύο κύκλους, με τις ειδικότητες:

Α' Κύκλος: Ειδικότητα "Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου"

 • Β' Κύκλος: Ειδικότητα "Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμών Αυτοκινήτου"

   Οι πτυχιούχοι του Α' και Β' Κύκλου εκπαιδεύονται έτσι ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν να τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

   Επίσης οι απόφοιτοι Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν:

 • Στους Οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημ. Υπηρεσίες
 • Σε συνεργεία επισκευής SERVICE αυτοκινήτων
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • Μπορούν επίσης να εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες

  

  Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 207/Ν.1575 του 1985 και με την υπ' Αρ. Ε/6742 απόφαση  του Αρ. Φύλλου: 416 19/4/1999, οι πτυχιούχοι του Α' και Β' Κύκλου μπορούν ν' αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να εκτελούν εργασίες επισκευής αυτοκινήτου:

  Για τον Α' Κύκλο:

 • Ελέγχει, επισκευάζει, συντηρεί, αντικαθιστά το ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου. (Σύστημα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύστημα Εκκίνησης, Σύστημα Ανάφλεξης, Καταναλωτές)

  Για τον Β' Κύκλο:  Ό,τι ο Α' Κύκλος και επιπλέον:

 • Συντηρεί, επισκευάζει, αντικαθιστά ηλεκτρομηχανικά συστήματα και κυκλώματα αυτοματισμού στο αυτοκίνητο.
 • Συντηρεί, επισκευάζει, συστήματα ηλεκτρικών, υβριδικών αυτοκινήτων.

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

2789243

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
430
1796

Η IP σας είναι: 2a02:587:121e:fd0d:b52b:207d:39bd:bd86