Απόλυτη Επιτυχία η Συνεργασία του 6ου ΕΠΑΛ & ΤΕΙ Κρήτης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που αποφασίστηκαν από κοινού, μεταξύ του 6ου Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος συνεργασίας Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με βάση το μεταξύ τους Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί, σύμφωνα με το blog του υπ. Παιδείας.

 Συγκεκριμένα οι δράσεις αυτές αφορούσαν:

1) Επιμόρφωση των καθηγητών του τομέα Πληροφορικής του σχολείου, στα Δίκτυα Υπολογιστών.
2) Επιμόρφωση των καθηγητών και Εκπαιδευτική Επίσκεψη των μαθητών του τομέα Οχημάτων, σε εναλλακτικά καύσιμα κινητήρων (υγραέριο, υδρογόνο)

3) Επιμόρφωση των καθηγητών και Εκπαιδευτική Επίσκεψη των μαθητών του Ηλεκτρολογικού Τομέα στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο και στο Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας.

4) Επιμόρφωση καθηγητών και Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών του τομέα Ηλεκτρονικής σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών.

5) Ενημέρωση του συνόλου των καθηγητών του σχολείου, σε θέματα αντιμετώπισης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι επιμορφώσεις αυτές ήταν ανοικτές και για καθηγητές άλλων σχολείων, με προτεραιότητα πάντα στους καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ.

Αξίζει να τονιστεί η ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων, για τα αποτελέσματα της πιλοτικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε θερμά από όλες τις πλευρές και τα οφέλη είναι πολλαπλά. Έγινε επίσης φανερό, ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για μία συνεχόμενη συνεργασία για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο σχολείο και κατά συνέπεια για την δημιουργία ενός πετυχημένου παραδείγματος προς ευρύτερη μίμηση.

Image 

Υλοποίηση των δράσεων Πιλοτικής Συνεργασίας

1) Τομέας Πληροφορικής

Ο σχεδιασμός αποσκοπούσε σε τρεις στόχους. Πρώτον, στην επικαιροποίηση των γνώσεων των καθηγητών πάνω σε θέματα Δικτύων, σε συνδυασμό με το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα “Δίκτυα Υπολογιστών” του Τομέα Πληροφορικής. Δεύτερον στην εκμάθηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών για την υποστήριξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος “Δίκτυα Υπολογιστών” τόσο στην Β όσο και στην Γ τάξη του Τομέα Πληροφορικής. Και τρίτον στην ενημέρωση των καθηγητών σε θέματα ασφάλειας δικτύων για την καλύτερη υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής.
Σημαντικό όφελος της δράσης, είναι ότι σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε απεριόριστη πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης. Διαμοιράστηκαν επίσης ψηφιακές σημειώσεις.
Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 22 άτομα (12 καθηγητές Πληρφορικής και Ηλεκτρονικών του 6ου ΕΠΑ.Λ. και 10 καθηγητές άλλων σχολείων)

2) Τομέας Οχημάτων

Τρίωρη εκπαιδευτική επιμόρφωση για καθηγητές και μαθητές του τομέα Οχημάτων για συστήματα Υγραεριοκίνησης.

Επωφελούμενοι αυτής της δράσης ήταν οι μαθητές της Γ τάξης του Τομέα Οχημάτων του σχολείου μας (54 άτομα) καθώς και 15 καθηγητές Μηχανολογικών ειδικοτήτων.

3) Τομέας Ηλεκτρολογίας

Δύο επιμορφώσεις 4 διδακτικών ωρών η κάθε μία για τους καθηγητές καθώς και μία εκπαιδευτική επίσκεψη-επίδειξη για τους μαθητές.

Συγκεκριμένα οι μαθητές πραγματοποίησαν την Δευτέρα 11/04/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στα Εργαστήρια Φωτοβολταϊκού Πάρκου, Αιολικής Ενέργειας, Βιοκλιματικής Κατοικίας και Συλλογής-Επεξεργασίας Δεδομένων και Βιομηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Οι μαθητές μετείχαν σε εργαστηριακές ασκήσεις (π.χ. μέτρηση απόδοσης συλλέκτη), κάνοντας έτσι πρακτική εφαρμογή της θεωρίας.

Επωφελούμενοι ήταν οι μαθητές της Γ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας (44 άτομα) με 3 συνοδούς καθηγητές.

Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 15 εκπαιδευτικοί (10 καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου και 5 καθηγητές άλλων σχολείων).

4) Τομέας Ηλεκτρονικής

2 επιμορφώσεις 4 διδακτικών ωρών η κάθε μία για τους καθηγητές και μία εκπαιδευτική επίσκεψη-ενημέρωση για μαθητές.

Συγκεκριμένα οι μαθητές πραγματοποίησαν την Τετάρτη 16/03/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστήριο Μη Ιονιζουσών Ακτινοβολιών του ΤΕΙ Κρήτης. Εκεί ενημερώθηκαν για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, διάδοση, συνθήκες κοντινού και μακρινού πεδίου, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τρόποι και όργανα μέτρησης πεδίων ραδιοσυχνοτήτων και πεδίων χαμηλών συχνοτήτων. Επίσης έγινε ζωντανή επίδειξη διαδικασιών μετρήσεων ακτινοβολίας κινητών συσκευών τηλεφώνων.

Επωφελούμενοι ήταν οι μαθητές της Β και Γ τάξης του Τομέα Ηλεκτρονικής (55 άτομα) με 3 συνοδούς καθηγητές.

Επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 25 άτομα (11 καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και 14 καθηγητές άλλων σχολείων), όπως φαίνονται στη συνημμένη κατάσταση συμμετεχόντων. Επιπλέον επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί αυτής της δράσης ήταν 21 άτομα (9 καθηγητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και 12 καθηγητές άλλων σχολείων).

5) Για όλους τους τομείς

Έγινε μία πρώτη συνάντηση-ενημέρωση των καθηγητών του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για τις εξαρτησιογόνες ουσίες

Συμπερασματικά

Όλες οι προτεινόμενες δράσεις υλοποιήθηκαν πλήρως και υποστηρίχθηκαν με θέρμη και από τις δύο πλευρές. Η συμβολή του προέδρου του ΤΕΙ Δρ. Καπετανάκη, του συντονιστή κου Παναγιωτάκη και όλων των συντονιστών των τομέων υπήρξε καθοριστική για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επιτυχία των προτεινόμενων δράσεων. Να τονιστεί επίσης η άριστη συνεργασία μεταξύ συντονιστών ΤΕΙ και συντονιστών σχολείου, ως άλλος ένας παράγοντας που συνέβαλλε στον επιτυχή σχεδιασμό.

Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε εξαιρετική. Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ., είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές εφαρμογές των γνώσεων που αποκτούν στο σχολείο, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και για τη χρήση της στην παραγωγική διαδικασία και στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, έμαθαν και για τη λειτουργία και τα εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης, όπου πιθανώς να είναι αύριο ως φοιτητές.

Οι καθηγητές επίσης είναι ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα. Είχαν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του ΤΕΙ, για να την μεταφέρουν στο χώρο του σχολείου. Η πραγματοποίηση των επιμορφώσεων και το υλικό που διανεμήθηκε είναι πολύτιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία και κατά γενική ομολογία τα οφέλη είναι φανερά.

Υπάρχει πίστη, ότι το Πιλοτικό Πρόγραμμα Συνεργασίας θα συνεχιστεί και στο μέλλον με τα ίδια απτά αποτελέσματα. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας συνεργασίας από την αρχή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα συμβάλλει σημαντικά  στην ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Πηγή:  http://www.esos.gr 6/5/2011

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

2425268

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
430
1053

Η IP σας είναι: 35.175.191.168