Εποπτικά μέσα διδασκαλιας

Ο μαυροπίνακας και η κιμωλία αποτελεί μουσειακό είδος καθώς αποδεικνύεται σε καθημερινή βάση το πόσο σημαντικό όπλο στα χέρια του εκπαιδευτικού τεχνολόγου ηλεκτρολόγου είναι να έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Δεν ξεχνάμε, άλλωστε, την έκφραση «μία εικόνα όσο χίλιες λέξεις».

 Τα εργαστήρια Ηλεκτρολογικού τομέα του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου, πέρα από τον σύγχρονο και υπερπλήρη εξοπλισμό που διαθέτουν για την άρτια κι ασφαλή εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων, είναι τα πρώτα εργαστήρια τα οποία εξοπλίστηκαν με σύγχρονα εποπτικά μέσα για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, κάθε εργαστηριακός χώρος διαθέτει Η/Υ συνδεδεμένο στο τοπικό δίκτυο και στο Διαδίκτυο και μόνιμη εγκατάσταση με οθόνη προβολής, βιντεοπροβολέα και ασύρματο τηλε-διαχειριστή παρουσιάσεων. 

Γιατί κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλων και σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας; 

Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού διδακτικού έτους, στο Εργαστήριο «Συστημάτων Αυτοματισμού» της Β΄τάξης ΕΠΑΛ Ηλεκτρολογικού τομέα, διάρκειας 3 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα (σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα), δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο σύγχρονο εποπτικό μέσο διδασκαλίας παρά μόνο ο ασπρο-πίνακας μαρκαδόρου του εργαστηρίου και το σχολικό βιβλίο.

Παρατηρήθηκε ότι  σχεδόν όλοι οι μαθητές εμφάνιζαν αποτυχία στο να κατανοήσουν την διδακτέα ύλη και να εκτελέσουν την εργαστηριακή άσκηση εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σε συνδυασμό με το ότι οι μαθητές δεν διδάσκονταν ηλεκτρολογικά μαθήματα από την Α΄τάξη ΕΠΑΛ και ο διδακτικός χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος, είχαμε ως συνέπεια να μην αντεπεξέρχονται οι μαθητές στις απαιτήσεις του εργαστηριακού μαθήματος και να το χαρακτηρίζουν ως «δύσκολο», «απαιτητικό» και καθόλου «δημοφιλές» στις προτιμήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου διδακτικού έτους, έγινε χρήση σύγχρονου εποπτικού μέσου διδασκαλίας του ίδιου εργαστηριακού μαθήματος και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Πρώτον, η ηλεκτρονική παρουσίαση μείωσε στο 1/3 τον απαιτούμενο χρόνο για την παράδοση και δεύτερον, οι μαθητές κατανοούσαν γρηγορότερα τη λειτουργία των κυκλωμάτων αυτοματισμού. Συνεπώς, έμενε περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα, με επιτυχία και ασφάλεια την εργαστηριακή άσκηση. Επίσης, είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουν κτήμα τους αυτοματισμούς, και ενισχυμένη αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, αντιλαμβάνονται ότι ο καθηγητής αφιερώνει προσωπικό χρόνο να προετοιμαστεί για όφελος των μαθητών, άρα ενδεχομένως καλλιεργείται σχέση συνεργασίας μεταξύ μαθητή – καθηγητή και τελικά ωφελείται η διδασκαλία και επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι.

Αναμφισβήτητα οι Η/Υ είναι πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού. Ωστόσο,  απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να έχει γνώσεις χρήσης Η/Υ και να μπορεί να αφιερώνει τον προσωπικό του χρόνο δημιουργώντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις οι οποίες να συντελούν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων.  

Τα εργαστήρια Ηλεκτρολογικού τομέα του 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου, πέρα από τον σύγχρονο και υπερπλήρη εξοπλισμό που διαθέτουν για την άρτια κι ασφαλή εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων, είναι τα πρώτα εργαστήρια τα οποία εξοπλίστηκαν με σύγχρονα εποπτικά μέσα για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, κάθε εργαστηριακός χώρος διαθέτει Η/Υ συνδεδεμένο στο τοπικό δίκτυο και στο Διαδίκτυο και μόνιμη εγκατάσταση με οθόνη προβολής, βιντεοπροβολέα και ασύρματο τηλε-διαχειριστή παρουσιάσεων. 

Αυτή η προσπάθεια έγινε και στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (4ενότητες) Κλασικού Αυτοματισμού και θα συνεχιστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια του ευρέος αντικείμενου της Ηλεκτρολογίας. Οι παρουσιάσεις τίθενται στη διάθεση των συναδέλφων εκπαιδευτικών μέσω της ιστοσελίδας του Ηλεκτρολογικού Τομέα 1ου ΣΕΚ Ηρακλείου (www.electricallab.gr) για τυχόν υποδείξεις, παρατηρήσεις ή διορθώσεις. 

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 22 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

3268212

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
658
1579

Η IP σας είναι: 5.55.2.92