Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή

Image 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διακήρυξη των επικεφαλής των ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης για την Κλιματική Αλλαγή.

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.
για τη Διακήρυξη των 61 κορυφαίων στελεχών ευρωπαϊκών ηλεκτρικών εταιρειών


Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, 61 ανώτατα στελέχη - επικεφαλής των εταιρειών ηλεκτρισμού μελών της EURELECTRIC, υπέγραψαν τη Διακήρυξη για την κλιματική αλλαγή, τις αγορές ηλεκτρισμού και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η συγκεκριμένη Διακήρυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εταιρείες μέλη της EURELECTRIC δεσμεύονται να εκμηδενίσουν τις συνέπειες από τη χρήση άνθρακα μέχρι το 2050 λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να πετύχουν αυτόν τον κοινό στόχο.

Όλες οι εταιρείες ηλεκτρισμού αναλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να εκσυγχρονίσουν το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό τους και τις υποδομές δικτύων και να πραγματοποιήσουν εκείνες τις επενδύσεις που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού πρέπει να επενδύσει 1,8 τρις. ευρώ μέχρι το 2030.

Τη Διακήρυξη συνυπέγραψε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα:

"Η Διακήρυξη των ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον.
Υιοθετείται μία κοινή προσέγγιση όλων εταιρειών για την πραγματοποίηση πολύ μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού που θα καλύψουν και τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που είναι: ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και προστασία του περιβάλλοντος.

Με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες και το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει υιοθετήσει και έχει αρχίσει να υλοποιεί για την περίοδο 2009 - 2014, η ΔΕΗ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους που θέτει η Διακήρυξη.
Όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είμαστε δεσμευμένοι να επιταχύνουμε τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους".


Στη συνέχεια παρατίθενται σε μετάφραση το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η EURELECTRIC και η Διακήρυξη την οποία υιοθέτησαν 61 κορυφαία στελέχη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EURELECTRIC

 


Κλιματική αλλαγή, αγορές ηλεκτρισμού και ασφάλεια εφοδιασμού:

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού διαβεβαιώνουν τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας σχετικά με την κοινή δέσμευσή τους για δράση
Οι ευρωπαϊκές ηλεκτρικές εταιρίες θα αγωνιστούν για να επιτύχουν ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι το 2050, θα εργαστούν για μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού που θα παρέχει ενέργεια με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία, και θα προωθήσουν ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού ως βασικό κλειδί της λύσης για την ενεργειακή-κλιματική πρόκληση. Αυτός είναι ο πυρήνας της Διακήρυξης που παραδόθηκε σήμερα στον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Ενέργειας, κ. Andris Piebalgs, από 60 επικεφαλής επιχειρήσεων ηλεκτρισμού. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων, που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν καίρια θέματα ενέργειας, εξήγησαν στον κ. Pielbalgs τη θέση τους ότι αυτός ο στόχος σημαίνει χρησιμοποίηση όλων των επιλογών για την παραγωγή ρεύματος που είναι οικονομικές και έχουν χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ανάπτυξη μίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της σταδιακής περιφερειακής ολοκλήρωσης, και δέσμευση με τους πελάτες και τους ρυθμιστές για τη διασφάλιση της εξάπλωσης των ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών τεχνολογιών. Προέτρεψαν τον Επίτροπο και τους άλλους Ευρωπαίους διαμορφωτές πολιτικής να διασφαλίσουν ένα πλαίσιο που θα προάγει την επίτευξη αυτών των στόχων.

 

Οι επικεφαλής ηλεκτρικών επιχειρήσεων σε 27 χώρες, οι οποίες συνολικά παράγουν 2.500 TWh ηλεκτρισμού ετησίως, που αντιστοιχεί σε πάνω από το 70% της συνολικής παραγωγής στην Ευρώπη, συναντήθηκαν την παραμονή της πραγματοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο οι ηγέτες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και τα μεγαλύτερα ενεργειακά και κλιματικά θέματα.


Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία της Διακήρυξης, ο Πρόεδρος της EURELECTRIC κ. Lars G. Jofesson δήλωσε:

"Σήμερα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού αναλαμβάνει μία σαφή δέσμευση, να πετύχει να γίνει ένας τομέας ουδέτερος σε εκπομπές άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα. Την ίδια στιγμή, εγώ και οι συνάδελφοί μου επικεφαλής των ηλεκτρικών επιχειρήσεων, επαναλάβαμε την πεποίθησή μας ότι μία ανταγωνιστικά λειτουργούσα αγορά είναι το καλύτερο μέσο για να πετύχουμε αυτόν το στόχο με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το βασικό μέλημα για ασφάλεια εφοδιασμού - δηλαδή να εξακολουθήσουμε να δίνουμε ρεύμα και να παρέχουμε αξιόπιστο ηλεκτρισμό στους πολίτες και στη βιομηχανία".

 

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι ουδετερότητα σε εκπομπές άνθρακα σημαίνει μείωση των εκπομπών και αντιστάθμιση εκείνων που είναι αναπόφευκτες - εφαρμόζοντας και στις δύο περιπτώσεις μία διάφανη και ελέγξιμη διαδικασία μέτρησης - έτσι ώστε οι υπολογιζόμενες καθαρές εκπομπές άνθρακα να είναι ίσες με μηδέν.

 

Η Διακήρυξη εκφράζει την πεποίθηση των επικεφαλής των εταιριών ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουδετερότητα σε εκπομπές άνθρακα ταυτόχρονα με την επίτευξη ασφάλειας εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις θα χρειαστούν πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα επιλογών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - αποδοτικές καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων που θα περιλαμβάνουν δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, και πυρηνική ενέργεια, παράλληλα με νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένας κρίσιμος παράγοντας σε αυτό το σημείο είναι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις νέες κατασκευές.

 

Η ηλεκτρική βιομηχανία είναι υψηλής εντάσεως κεφαλαίου - ο ευρωπαϊκός τομέας ηλεκτρισμού θα χρειαστεί περίπου € 1,8 τρισ. για επενδύσεις προκειμένου να αντικαταστήσει παλαιές μονάδες παραγωγής, να αναπτύξει τα δίκτυα, να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση και να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς στόχους. Για το λόγο αυτό, η βιομηχανία χρειάζεται ένα σταθερό, συνεκτικό και προσανατολισμένο στην αγορά ρυθμιστικό πλαίσιο και πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές μεγάλης ρευστότητας.

 

Οι διαμορφωτές πολιτικής καλούνται να παίξουν έναν κρίσιμο ρόλο. Πρέπει επίσης να εργαστούν για μία διεθνή προσέγγιση στην παγκόσμια πρόκληση άμβλυνσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να ενισχύσουν την υποστήριξη για Έρευνα και Ανάπτυξη και για επίδειξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, να αναγνωρίσουν την επιθυμία για διαμόρφωση τιμών ηλεκτρισμού μέσα από μηχανισμούς της αγοράς και για μία προσέγγιση, βάσει των αρχών της αγοράς, για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, επισημαίνεται στη Διακήρυξη. Επιπλέον, οι διαμορφωτές πολιτικής, θα πρέπει να δουλέψουν με τη βιομηχανία σε θέματα τυποποίησης για να κάνουν εφικτή την εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων, να διασφαλίσουν την ενημέρωση του κοινού και να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν φιλικά προς το κλίμα προϊόντα, τόνισαν οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια κ. Piebalgs.

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 

 

 

ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,

 

Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία παγκόσμια περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση που απαιτεί άμεση δράση. Γνωρίζοντας ότι ο τομέας του ηλεκτρισμού, ως σημαντική πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, είναι αναγκαίο να επιτύχει ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα.

Πεπεισμένοι ότι μία ολοκληρωμένη αγορά, βασισμένη σε διαφανείς και εναρμονισμένους κανόνες, οδηγεί σε σημαντική αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας. Επιδιώκοντας να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα επιλογής στους πελάτες.

Πιστεύοντας ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι θεμέλιος λίθος στην πολιτική της κλιματικής αλλαγής. Εντοπίζοντας σημαντικές συνέργιες ανάμεσα στην ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού και στις ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές τεχνολογίες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.

Τονίζοντας ότι, ως μία από τις βιομηχανίες με την υψηλότερη ένταση κεφαλαίου, ο τομέας του ηλεκτρισμού πρέπει να έχει πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με μεγάλη ρευστότητα, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού και να προσαρμοστεί στους περιβαλλοντικούς στόχους. Επισημαίνοντας το γεγονός ότι προκειμένου να αντικατασταθούν παλαιές εγκαταστάσεις παραγωγής, να αναπτυχθεί το δίκτυο, να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση και να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του, ο κλάδος μας πρέπει να επενδύσει € 1,8 τρισ. μέχρι το 2030. Επιμένοντας ότι αυτό απαιτεί ένα σταθερό, συνεκτικό και προσανατολισμένο στην αγορά πλαίσιο επενδύσεων.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι εταιρίες ηλεκτρισμού έχουν ως βασική αποστολή να εξασφαλίσουν αξιόπιστη παροχή ρεύματος. Υπογραμμίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσω ενός χαρτοφυλακίου μονάδων παραγωγής διαφορετικού τύπου που μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, και μέσω ενιαίων αγορών ηλεκτρισμού.


ΘΑ
Επιτύχουμε ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη μέχρι το 2050

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα χρησιμοποιήσουμε σταδιακά όλες τις διαθέσιμες και οικονομικά ορθές επιλογές χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα όταν επενδύουμε σε μονάδες παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές: ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια, υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, και αποδοτικές καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων που περιλαμβάνουν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Επιπρόσθετα, θα εξακολουθήσουμε να επιδιώκουμε τη λειτουργία των μονάδων και των δικτύων μας με τον πιο αποδοτικό τρόπο, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών.


Παρέχουμε ηλεκτρισμό με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία μέσα από μία ενιαία αγορά ηλεκτρισμού

Επειδή μία ανταγωνιστική ενιαία αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρέχουμε ηλεκτρισμό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, υποστηρίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, συνεισφέρουμε ενεργά στη εγκαθίδρυση περιφερειακής διαχείρισης των συστημάτων και περιφερειακής ρυθμιστικής εποπτείας, ως βήμα προς μία ενιαία πανευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε ανταγωνιστική και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού στους πολίτες της Ευρώπης.


Προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως λύσεις για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

Οι εταιρίες μας αναπτύσσουν καινοτόμους τρόπους ενημέρωσης των πελατών για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις και ενθάρρυνσης της χρήσης του ηλεκτρισμού όπου αυτή συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, θα επενδύσουμε ή θα προωθήσουμε τις επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή προκειμένου να στηρίξουμε την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανόμενης της υποστήριξης της τυποποίησης που είναι απαραίτητη για την εξάπλωσή τους. Επίσης, θα ενθαρρύνουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα για πόλεις με βιώσιμη ανάπτυξη.


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ, ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ:

Επιτύχουμε ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι το 2050:

 

*       Συνεισφέροντας στην παγκόσμια ανάπτυξη μιας προσέγγισης με κανόνες αγοράς για την παγκόσμια άμβλυνση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 

*       Διασφαλίζοντας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιλογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα

 

*       Αυξάνοντας την υποστήριξη μέτρων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη ιδιαίτερα για υψηλής απόδοσης καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων που περιλαμβάνουν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

 

Παρέχουμε ηλεκτρισμό με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία μέσα από μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας:

 

*       Διασφαλίζοντας ένα επαρκώς σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με μεγάλη ρευστότητα, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις

 

*       Αναγνωρίζοντας ότι οι τιμές που βασίζονται στους κανόνες της αγοράς είναι η καλύτερη βάση για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού

 

*       Προάγοντας την περιφερειακή ολοκλήρωση των ηλεκτρικών αγορών, ως ένα βήμα για μία πλήρως ενοποιημένη πανευρωπαϊκή αγορά

 

*       Παρέχοντας ένα σύνολο κανόνων συμβατό με τις αρχές της αγοράς, προκειμένου να ενσωματώσουμε την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και την απαραίτητη ενέργεια εξισορρόπησης και ενέργεια αιχμής, στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 

*       Απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης για να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη της υποδομής παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού.

 

Προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως λύσεις για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής:

 

*       Δουλεύοντας με τη βιομηχανία για να αναπτυχθεί η απαραίτητη τυποποίηση που θα καταστήσει δυνατή την εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

 

*       Διασφαλίζοντας την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, αναπτύσσοντας κανονισμούς και προωθώντας ενεργά τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά προς φιλικά για το κλίμα προϊόντα και υπηρεσίες.

 Η EURELECTRIC με λίγα λόγια

Η Ένωση της Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, EURELECTRIC είναι ο σύνδεσμος του κλάδου, εκπροσωπώντας τα κοινά συμφέροντα της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους συνδεδεμένους συνδέσμους και συνεργάτες του σε αρκετές άλλες ηπείρους.
Η αποστολή της EURELECTRIC είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθήσει το ρόλο του ηλεκτρισμού στην πρόοδο της κοινωνίας.
Ως κέντρο με στρατηγική εξειδίκευση, η EURELECTRIC προσδιορίζει τα κοινά συμφέροντα των μελών της και μέσα από έρευνα αγοράς, τεχνολογίες, νομοθεσίες κλπ τα βοηθά στην υιοθέτηση κοινών λύσεων και στο συντονισμό και εκτέλεση των απαραίτητων δράσεων. Για το λόγο αυτό, δρα επίσης από κοινού με άλλους διεθνείς συνδέσμους και οργανισμούς, αναγνωρίζοντας τις συγκεκριμένες αποστολές και ευθύνες τους.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EURELECTRIC εκπροσωπεί την ηλεκτρική βιομηχανία στις δημόσιες υποθέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με νομοθετικούς θεσμούς προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των μελών της σε πολιτικό επίπεδο.
Η δομή της EURELECTRIC βασίζεται σε εθνική εκπροσώπηση, μέσω του εθνικού συνδέσμου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου υπάρχει τέτοιο όργανο, ή της ηγετικής επιχείρησης ηλεκτρισμού σε κάθε χώρα. Σήμερα, αριθμεί 33 πλήρη μέλη, από 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ και άλλοι υποψήφιοι διαπραγματεύονται την ένταξή τους, καθώς και υποψήφιοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες του OECD (Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη). Στα μέλη της περιλαμβάνονται και άλλες εταιρίες από ευρωπαϊκές και μη χώρες, που εκπροσωπούν τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Μεσόγειο και σε άλλες ηπείρους. Επίσης συνδεδεμένα μέλη της είναι και φορείς που ανήκουν σε άλλους τομείς, που σχετίζονται με την ηλεκτρική βιομηχανία.


Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009                                           ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

http://www.dei.gr/ecPage.aspx?id=5136&nt=18&lang=1

 

Επισκέψεις και άλλα!

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 επισκέπτες

συνολικά μας έχουν επισκεφθεί...

5612390

Προβολές σελίδων

Σήμερα
Χθές
3141
2524

Η IP σας είναι: 157.90.182.28